AktualnościDOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH


Cel projektu: Wybudowanie nowoczesnej instalacji wytwarzającej jednocześnie energię cieplną i elektryczną tzw. źródło kogeneracyjne. Kocioł parowy będzie opalany biomasą. Wytworzone ciepło będzie napędzać turbinę a sprężony z nią generator wyprodukuje prąd elektryczny na potrzeby technologiczne zakładu. Ciepło odpadowe z turbiny będzie wykorzystywane do zasilania urządzeń technologicznych zakładu SYLVA Sp. z o.o. Planowane efekty: Zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie. Wartość projektu: 84 459 584,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 38 157 489,00 zł Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Nieprawidłowości można zgłaszać poprzez: 1. adres e mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 2. lub przez elektroniczny system zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.


Więcej na temat :
- LAM'WOOD© SYLVA 2021 - Realizacja : B&B Communication