Polityka prywatności

Art. 1
[Przepisy ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem sylvadrewno.com (dalej zwana „Serwisem”), a także wykorzystywania przez Serwis plików cookies.
 2. Celem Polityki Prywatności jest umożliwienie Tobie, użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej: „Użytkownikiem”), bycia świadomym działań podejmowanych przez administratora w kontekście danych osobowych pozyskiwanych przy korzystaniu z niej. Witryny, a także z prawami, które należą do Ciebie.

Art. 2
[Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem, jest Sylva Sp. z o.o.  z siedzibą w Wielu (83-441 Wiele), ul. Kościerska 2, e-mail: kinga.walaszewska@sylvadrewno.com, telefon. : +48 880 789 333

Art. 3
[Inspektor Ochrony Danych Osobowych]

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz stosowaniem praw do przetwarzania danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres: ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele dodając „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” e-mail: iodo@sylvadrewno.com

Art. 4
[cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zgodnie z usługami, z których korzystasz jako Użytkownik:

 1. Biuletyn
  • Przesyłanie informacji o aktualnościach o Sylva Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
  • Możesz przekazać swoje dane osobowe, jednak jest to niezbędne do przesyłania Ci informacji o Sylva Sp. z o.o.
 2. Formularz kontaktowy :
  • Udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zgłoszone za pomocą formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Możesz przekazać swoje dane osobowe, jednak jest to niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Formularz rekrutacyjny:
  • Zakończenie i opłacenie rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz; w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, także w celu przeprowadzenia i rozliczenia tych rekrutacji – podstawą tego przetwarzania jest przepis prawa (art. 221 1 Kodeksu pracy) w kontekst następujących danych: nazwisko i imię (imiona); imiona rodziców; Data urodzenia ; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); szkolenie; Twoje doświadczenie zawodowe, Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeśli prześlesz nam inne dane niż wskazane powyżej, nasz uzasadniony interes – w kontekście danych zebranych podczas rekrutacji na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Podanie danych jest dowolne, jednak jest to niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Art. 5
[Przekazywanie danych osobowych]

 1. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu naszych działań, które opiekują się naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniają nam narzędzia teleinformatyczne (informatyczne) oraz do public relations, marketingu i rekrutacji.
 2. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi zamówieniami, zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony tylko do danych niezbędnych do wykonania działań na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do celów innych niż wyznaczone przez nas.

Art. 6
[Pliki cookies]

 1. Nasza Witryna przechowuje dane za pomocą technologii takich jak pliki cookie, sygnalizatory WWW i obiekty dostępne lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Cookies to małe pliki tekstowe, które przechowują dane lokalnie na komputerze Użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Piksele to bardzo małe obrazy cyfrowe, które stanowią część kodu strony internetowej, które umożliwiają korzystanie z innego serwera, np. pomiar oglądalności, i są często używane wraz z plikami cookie. Kod weryfikuje witrynę, czy i kiedy (i na której witrynie) piksel został załadowany, informując, że Użytkownik obejrzał część lub podmiot witryny.
 2. Za pomocą plików cookies serwer serwisu ma możliwość zapisywania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane przy kolejnej wizycie. Zbieramy zarówno „stałe” jak i „sesyjne” pliki cookie. „Stałe” pliki cookies są przechowywane na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, natomiast „sesyjne” pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlania treści do preferencji Użytkownika.
 3. Wykorzystujemy pliki cookies do analizy sposobu korzystania z naszej Witryny, ale także do celów marketingowych – do osiągnięcia tych celów nie jest konieczna identyfikacja Cię jako Użytkownika Witryny, jeśli nie korzystasz z żadnych usług wskazanych w art.
 4. Mimo to, jeśli nie chcesz, abyśmy używali plików cookies, możesz samodzielnie zaprzestać ich używania poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pełne informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, np.:Internet Explorer,Mozilla Firefox,Chrom,Opera.
 5. Informujemy, że ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Art. 7
[Jak długo przechowujemy dane osobowe]

 1. Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przechowywać przez okres 6 miesięcy.
 2. Dane pozyskane za pomocą Newslettera przechowujemy do czasu wypisania się z Newslettera.
 3. Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby kolejnych prowadzonych przez nas rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres jednego roku.

Art. 8
[Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, których celem jest zapobieganie ryzyku wynikającemu z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych .

Art. 9
[Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?]

 1. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które przekazałeś nam na podstawie Twojej zgody, a które będziemy przetwarzać za pomocą systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas o wysłać je bezpośrednio do innego administratora.
 3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Art. 10
[Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych]

 1. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Ponadto w przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest to związane z tym marketingiem bezpośrednim.

Art. 11.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie]

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane automatycznie. Nie wykonujemy również profilowania na podstawie przekazywanych nam informacji.

Art. 12
[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych]

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 13
[Postanowienia końcowe]

  1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
  2. Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Facebook